Pages

Tuesday, May 18, 2010

Hak Bersuara

Pengguna berhak untuk bersuara.
Hak pengguna beerti hak untuk mendapat pendapat sama ada secara individu atau melalui perwakilan dalam proses mengubal dan melaksanakan polisi kerajaan.

Sebagai pengguna kita harus sedar akan kuasa kita untuk mengkritik. Pengguna perlu berwaspada dan mempersoalkan tentang harga dan kualiti barang serta perkhidmatan yang digunakan. Jika sesuatu barang atau perkhidmatan yang diterima tidak berkualiti, pengguna harus manyuarakan pendapat bagi mendapat barang dan perkhidmatan yang memuaskan.

Pengguna boleh membuat aduan sekiranya tidak berpuas hati terhadap mutu atau barang perkhidmatan yang telah dibeli.

Cara Untuk Membuat Aduan

1. Aduan Secara Terus
  •      Bawa barang dan resit sebagai bukti pembelian ke kedai atau premis perniagaan.
  •      Beruding dengan penjual atau pengurus kedai.
  •      Sekiranya aduan tidak dilayan, buat aduan bertulis kepada penguat kuasa atau Kementerian Perdagangan  Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHP).
2.Aduan Bertulis
  • Simpan semua maklumat yang berkaitan dengan urusan di dalam fail.
  • Dapatkan bukti tentang masalah yang dihadapi.
  • Kumpulkan data atau statistik berkaitan aduan.
  • Rujuk undang-undang berkaitan.
  • Buat aduan dengan ringkas serta lampirkan surat sokongan.
  • Catatkan mengikut kronlogi dan pastikan membuat tindakan susulan.


0 comments:

Post a Comment