Pages

Wednesday, May 12, 2010

Hak Mendapat Maklumat

Pengguna berhak diberi malumat yang mencukupi dan tepat bekaitan barang dan perkhidmatan uang hendak dibeli bagi memudahkan pengguna membuat keputusan yang bijak.

Antara maklumat yang perlu dipamerkan pada label sesuatu barang ialah:-
-Nama pengeluar
-Jenama
-Tanda harga
-Berat
-Kuantiti
-Kandungan
-Tarikh luput
Maklumat yang tepat penting agar pengguna dapat membuat pilihan yang baik.
Pengguna berhak dilindungi daripada mendapat maklumat palsu dalam pengiklanan, perlabelan dan amalan lain.

Akta Perihal Dagangan 1974 (pindaan1982) melarang pengeluar memberi maklumat palsu. Akta ini akan memberi hak kepada pengguna untuk mendapat keterangan yang benar dan tepat berkenaan barang ayau perkhidmatan

Akta Kawalan Harga 1946 (pindaan) pula mewajibkan barangan dilabel dengan harga yang tidak melebihi harga maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Pengguna berhak menuntut kembali harga lebihan yang dikenakan sekiranya pengguna dikenakan harga yang lebih tinggi daripada harga maksimum yang ditetapkan.

0 comments:

Post a Comment