Pages

Sunday, June 6, 2010

Hak Mendapat Ganti Rugi

Pengguna mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi daripada penjual jika diberi barang atau perkhidmatan yang rosak, busuk, tidak bermutu, dan luput tarikh. Penjual harus memberi ganti rugi jika barang atau perkhidmatan yang dibeli mengakibatkan kerugian atau keburukan kepada pengguna seperti masalah kesihatan dan sebagainya.

Ganti rugi akan diberi dalam bentuk:-
  • Barang yang sama jenis.
  • Barang berlainan jenis tetapi mempunyai harga yang sama.
  • Memulangkan harga yang dibayar kepada pengguna.
Sebagai pengguna, kita perlu menyemak tarikh luput sesuatu barang sebelum membelinya agar kita tidak akan membuang masa untuk kembali ke pasaraya tersebut. Penjual juga perlu sentiasa prihatin dengan menyemak tarikh luput barang-barang yang dijual.
Semak tarikh luput sebelum membeli.


Rujuk Hak Bersuara untuk lebih maklumat

0 comments:

Post a Comment