Pages

Thursday, May 27, 2010

Hak Mendapat Pendidikan Kepenggunaan

Pengguna perlu diberi panduan untuk mengetahui hak mereka.
Pendidikan kepenggunaan membolehkan pengguna menjadi lebih rasional dan bijak dalam membuat pilihan selain dapat memperluaskan pengetahuan dan kemahiran. Pembaziran dari segi wang dan barang tidak akan berlaku sekiranya pengguna mempunyai ilmu yang mencukupi. Pengguna juga akan bijak memilih barang yang bermutu.Pengguna boleh mendapatkan pendidikan kepenggunaan melalui bengkel, media massa, pameran atau seminar dan ceramah. Buku 'Panduan Pengguna'  keluaran Kementerian perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna merupakan salah satu sumber maklumat mengenai kepenggunaan.

Masyarakat moden hari ini sentiasa peka terhadap hak mereka sebagai pengguna. Namun, terdapat juga segelintir masyarakat yang masih jahil terhadap hak mereka sebagai pengguna.
Terdapat pelbagai cara boleh dilakukan untuk menilai tahap kesedaran masyarakat masyarakat terhadap hak mereka untuk mendapatkan maklumat.
Antaranya ialah:-

  • Membuat Soal Selidik.
 Soal selidik boleh dibuat untuk mengetahui sama ada masyarakat sedar akan hak mereka sebagai pengguna.

    Soal selidik.
  • Mengadakan Ceramah berkaitan Kepenggunaan
Ceramah boleh diadakan untuk mengetahui sama ada masyarakat berminat untuk mendapat maklumat berkaitan kepenggunaan seperti konsumerisme. Bilangan pendengar yang hadir apat dijadikan ukuran.

Ceramah yang diadakan dapat mengukur tahap kesedaran masyarakat.

1 comments:

lutfi ariffin said...

penggunapro.blogspot.com

Post a Comment