Pages

Wednesday, April 28, 2010

Hak Mendapat Alam sekitar Yang Sihat & Selamat

     Pengguna berhak hidup dan bekerja dalam suatu alam sekitar yang bersih, berudara nyaman dan bebas daripada sebarang ancaman yang memudaratkan kesihatan serta tidak mengganggu ketenangan jiwa.

     Pengguna dan pengeluar memiliki tanggungjawab masing-masing untuk memelihara dan memulihara alam sekitar agar alam sekitar sentiasa bersih daripada sebarang pencemaran. Pengilang harus memastikan proses pengeluaran tidak menjejaskan kualiti alam sekitar. Pengilang harus menggunakan cara pengeluaran yang tidak merosakkan alam sekitar seperti alat penapisan asap pada cerombong asap. pengilang juga harus mencari alternatif terbaik bagi pembuangan sisa sampah supaya tidak menjejaskan alam sekitar.


Persekitaran yang bersih menyenangkan fikiran.
    Pengguna juga bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. Pengguna bertanggungjawab untuk mengetahui kesan terhadap persekitaran akibat perbuatan mereka. Pengguna harus sedar akan kepentingan menjaga alam sekitar agar muka bumi dapat dilindungi untuk tatapan generasi akan datang.

projek kitar semula membantu mewujudkan alam sekitar yang bersih dan sihat
pencemaran air akibat kilang.

Akta Mutu Alam Sekitar 1974
   Akta ini digubal untuk menjaga pencemaran alam sekitar yang dilakukan perseorangan, pengurus kilang dan seumpamanya. Akta ini melarang sesiapa sahaja membakar sampah sarap dan bahan buangan di kawasan terbuka. Selain itu, individu yang membuang sampah merata-rata akan di denda dalam bentuk wang.

Akhir kata, bersama-sama lah kita menjaga alam sekitar kita.

0 comments:

Post a Comment